Richard Slimmen

Managing Director

Richard Slimmen is Managing Director bij Quantera Global en heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van vennootschapsbelasting en transfer pricing.

Hij treedt op als deskundige bij het opstellen van bilaterale en multilaterale APA’s en Mutual Agreement Procedures. Daarnaast heeft hij ervaring in het design, de planning, uitvoering en verdediging van complexe transfer pricingstructuren. Hij heeft de leiding gevoerd over transfer pricinggeschillen en audits, en bij het opzetten van belasting- en transfer pricing control frameworks.

Richard treedt regelmatig op als ervaringsdeskundige op het gebied van strategisch transfer pricing risicomanagement en bij het oplossen van transfer pricinggeschillen. Hij heeft zitting in de OESO werkgroep over belasting en ontwikkeling en geeft les in transfer pricing aan het Internationale LLM Programma van de Universiteit Leiden. Voordat hij zich bij Quantera Global aansloot, was Richard partner bij een gespecialiseerd transfer pricingbedrijf, senior director van het transfer pricing team van een van de Nederlandse Big 4 en hoofd van het APA team van de Nederlandse belastingdienst. Richard trad ook op als bevoegde autoriteit voor het Nederlandse Ministerie van Financiën en was een belangrijk lid van de Coordination Group on Transfer Pricing van de Belastingdienst.

Richard is afgestudeerd in belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg en is ook bachelor of Economics in Business Administration.