Nick Nijsten

Analyst

Nick Nijsten is in juli 2017 begonnen als Analyst bij Quantera Global. Nick heeft ervaring op het gebied van herstructureringstrajecten, fiscaal belastingadvies voor het MKB, boekhouding en vennootschaps- en inkomstenbelasting.